บริการสร้าง ผู้เชี่ยวชาญในตัวสินค้า

การใช้เทคโนโลยี่ (ActivLink)

ActivLink

เข้าถึงผู้ซื้อในร้าน โดยการใช้เครื่องแอคทีฟลิ้งค์ ซอฟแวร์ที่สร้างขึ้นใช้ให้ประโยชน์แท้จริง โดยพีซี สามารถพิมพ์ รายการโปรโมชั่น คูปองลดราคาสินค้า จากแทบเล็ตให้ผู้บริโภค

PC with Tablet

พีซีได้รับการอบรมแบบเข้มข้น ทำให้สามารถให้ข้อมูลอย่างเต็มที่ โดยการใช้ แทบเล็ตบริเวณกอนโดลาเอ็นด์ หรือบริเวณที่วางชั้นสินค้า เพื่อสนับสนุนให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย