พันธมิตรทางธุรกิจ

พันธมิตรทางธุรกิจกับเดโมเพาเวอร์รับสิทธิ์ให้เป็นผู้บริหารจัดการในการสาธิตผลิตภัณฑ์แต่เพียงผู้เดียว

เดโมเพาเวอร์ทำงานร่วมกับรีเทลเลอร์ชั้นนำในประเทศไทยโดยรับสิทธิ์ให้เป็นผู้บริหารจัดการในการสาธิตผลิตภัณฑ์แต่เพียงผู้เดียวดำเนินการนานมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปีและจะยังคงจะดำเนินการต่อไป

มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมทั่วประเทศ

ส่วนของการขยายเดโมเพาเวอร์ได้รับสิทธิ์ให้เป็นผู้บริหารจัดการในการสาธิตผลิตภัณฑ์แต่เพียงผู้เดียวในการจัดกิจกรรมต่างๆในการบริหารจัดการรณรงค์ทำการตลาดส่งเสริมการขายกับรีเทลเลอร์และช่องทางอื่นเพิ่ม