สินค้า ผลิตภัณฑ์ และ ตัวอย่างสินค้า

ความชำนาญและได้รับสิทธิจากรีเทลเลอร์ในการใช้พื้นที่สาธิตสินค้า

Fixed Booth

จัดตั้งบูธในจุดที่ดี อยู่ในบริเวณสายตาที่ผู้บริโภคได้เห็น ใช้บูธให้เป็นประโยชน์ เราจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ให้ดูน่าสนใจ ในการทดลอง ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผู้บริโภคประทับใจ ซึ่งคุ้มค่าต่อการลงทุนเป็น อย่างมาก

Fixed Booth with TV

บิ้วอินทีวี สามารถโชว์สินค้าที่ใช้ในการสาธิต มีการสื่อสารของมูลสินค้าโดยผู้ชำนาญการ หรือ เซเล็บ แบรนท์แอมบาสเดอร์ โดยมีผู้ชำนาญการหนึ่งคนหรือมากกว่าคน ในการสาธิตสินค้าทุกครั้ง

Roaming Booth

โรมมิ่งบูธ สามารถเคลื่อนย้ายได้ ทำให้เห็นได้ชัดเจนและช่วยให้เข้าถึงผู้บริโภคในทุกที่ และไม่เพียงแต่ ในล็อกของสินค้านั้นๆแต่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคในครอสแคทตากอรี่ได้ด้วย

Hanging Tray

เป็นการเพิ่มแบรนด์อะแวร์เนส (การทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักเราให้มากที่สุด) ผ่านทางแบรนด์ แอมบาสเดอร์โดยการใช้แฮ้งกิงเทร ในการกระจายผลิตภัณฑ์ สินค้า ในสโตร์ และให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด เป็นการสื่อสารที่เข้าถึงผู้บริโภคและเพิ่มยอดขายเพิ่มมากขึ้น