สร้าง Brand ผ่าน สัมผัสทั้ง 5 ( รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส )


สร้าง Brand ผ่าน สัมผัสทั้ง 5 ( รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส )

การสื่อสารด้วยโสตประสาทสัมผัสทั้ง 5 สามารถเจาะลึกลงไปถึงจิตใจโดยที่ลูกค้าไม่รู้ตัว ทั้งยังสร้างการรับรู้ของแบรนด์ ทำให้ลูกค้าเกิดความผูกพัน เชื่อใจ และ สนใจในสินค้า / บริการนั้น ๆ ในยุคที่ลูกค้าเลือกได้ ก็ยากที่จะทำให้จดจำหรือหันมาซื้อสินค้า/บริการของเรา การสร้างประสบการณ์จึงมีความสำคัญ เพราะช่วยให้ลูกค้าเกิดความจดจำ และทดลองซื้อใช้ หากประทับใจจะซื้อซ้ำหรือบอกต่อครอบครัวเพื่อนฝูง มีกรณีศึกษามากมายว่าแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จใช้เทคนิคSensory Marketing ในกลยุทธ์สื่อสารการตลาดเพื่อเชื่อมลูกค้าด้วยประสบการณ์ที่ตรึงใจ


รสชาติ

รสชาติเป็นความรู้สึกเฉพาะเจาะจงมากที่สุดที่เรามี เรารับรู้และรู้สึกชอบต่อรสชาติที่แตกต่างกันไป เช่นบางคนรู้สึกกับสิ่งนี้ว่าขม บางคนรู้สึกว่าเค็ม หรือหวาน หรือ เปรี้ยว เป็นต้น เราพยายามลองชิมสินค้าก่อนซื้อจริงเพื่อหาประสบการณ์ละเพื่อตัดสินว่าสินค้านั้นดีพอ ตอบโจทย์ความชอบของเราแล้วหรือยัง งานศึกษาของ Paco Underhillระบุว่า ปัจจุบันคนซื้อของมากขึ้นกว่าที่เคย ส่วนหนึ่งเพราะได้ทดลองสินค้าก่อน ดังนั้น แบรนด์เองก็ไม่ควรละเลย ลองนำเทคนิคการจัดชิมมาใช้เพื่อให้ลูกค้ามีประสบการณ์ตรง ก็จะช่วยกระตุ้นพฤติกรรมการซื้อและเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นได้

กลิ่น

กลิ่นสามารถกระตุ้นอารมณ์ สร้างความรู้สึกใกล้ชิด และสร้างความทรงจำเกี่ยวกับสถานที่หรือสิ่งของนั้น ๆ งานวิจัยจาก  Harvard Business School พบว่า เมื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามจดจำข้อมูลโดยแยกเป็น กลุ่มแรก ได้รับดินสอไม่มีกลิ่นหอม กับกลุ่มหลัง ได้รับดินสอกลิ่นหอม  2สัปดาห์ต่อมา กลุ่มแรกความจำลดลง 73เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่กลุ่มหลังลดลงเพียง 8เปอร์เซ็นต์ แต่เดี๋ยวก่อน ร้านเสื้อผ้าอย่าง Hollisterก็นำ เอา Sensory มาใช้ แค่เดินผ่านหน้าร้านก็ได้กลิ่นหอมเอกลักษณ์เฉพาะตัวลอยมาแต่ไกล  

การได้ยิน

เสียงเพลงมีบทบาทสำคัญในการรับรู้ของลูกค้า เป็นตัวที่สนับสนุนทางอารมณ์ ส่งเสริมพฤติกรรมและกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการขายที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้ เราเชื่อมโยงเสียงเข้ากับความรู้สึกบางอย่างโดยที่เราเองไม่รู้ตัว จากงานศึกษาของ Milliman พบว่า ยอดขายเพิ่มขึ้น 32 เปอร์เซ็นต์ เมื่อร้านค้ามีการเล่นเพลงในจังหวะเร็ว ขณะที่

เพลงช้าช่วยให้ผู้ซื้อใช้เวลาในร้านนานขึ้น เคยสังเกตไหมว่าทำไมแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จจะใช้เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ที่เหมาะกับตัวตนของแบรนด์ในสื่อโฆษณาของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นเสียงคนพูด เสียงจิงเกิ้ลเพลงโฆษณา ? ก็เพราะว่าเสียงช่วยกระตุ้นและเรียกคืนหน่วยความจำที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์เหล่านั้นได้

การสัมผัส

ลูกค้าจำนวนมากชอบที่จะสัมผัสสินค้าก่อนซื้อจริง ๆ เพื่อรับรู้ถึงพื้นผิวสัมผัส น้ำหนัก หรือประเมินคุณภาพของสินค้า ไม่สงสัยบ้างเหรอว่าทำไมร้านค้าถึงได้พยายามให้เราทดลองสวมเสื้อผ้าจริงก่อน เพราะมันช่วยให้เรารู้สึกผูกพันและกลายเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ


การมองเห็น

การสื่อสารด้วยภาพเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่หลาย ๆ คนคงจะรู้ดีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม อีกวิธีหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากสายตาคือการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีรูปร่างหรือลักษณะที่น่าสนใจ จะสังเหตุเห็นได้ว่า ขนมหรืออาหารที่หน้าตาน่ากิน สีสันสดใส มักชวนให้เราเคลิ้มและอยากกินได้แทบทุกที 

จากผลสำรวจ เมื่อปี พ.ศ. 2560 จัดทำโดย บริษัท เดโมเพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด แสดงให้เห็นว่า ผู้เดินซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ต / ไฮเปอร์มาร์เก็ต หลายล้านคน จะมีคน 20 เปอร์เซ็นต์ ตกลงซื้อสินค้าทันที ณ จุดที่มีกิจกรรมสาธิตสินค้า

อ้างอิง:

Anne Cruz (2017). How to Engage Your Customers with Sensory Branding. Retrieved from August 30,2018, from https://www.onlinemarketinginstitute.org/blog/2017/03/engage-customers-sensory-branding/

Anne Cassidy (2014). Sensory marketing: the brands appealing to all five senses. Organic Marketing – Media & Tech Network. Retrieved August 16, 2018, fromhttps://www.theguardian.com/media-network/2014/oct/27/sensory-marketing-brands-senses-technology

Hultén B., Broweus N., van Dijk M., What is Sensory Marketing? (Palgrave Macmillan, London, 2009).

M. Lindstrom, Brand Sense: Build Powerful Brands through Touch, Taste, Smell, Sight and Sound (New York: Free Press, 2005).

Paco Underhill, Why we buy (Simon and Schuster Paperbacks, 2009).

Samantha Cortez. (2012). Why Great Brands Appeal To All 5 Senses. Open Forum. Retrieved August 16, 2018, from https://www.businessinsider.com/why-great-brands-appeal-to-all-5-senses-2012-11เกี่ยวกับผู้เขียน

Rattanakorn Sutthiphongkait

Rattanakorn Sutthiphongkait

Marketing Manager