บทความ / กรณีศึกษา

กรณีศึกษา ให้ลูกค้าทดลองสินค้าก่อน ช่วยแบรนด์โตขึ้น

กรณีศึกษาจาก Spotify แชมป์โลกด้าน Music Streaming ใช้กลยุทธ์เปิด account premiumให้ทดลองใช้ฟรี 30 วัน ทำให้ฟังเพลงได้ยาวต่อเนื่องโดยไม่มีโฆษณาคั่นและยังโหลดไว้ฟังออฟไลน์ได้

อ่านเพิ่มเติม