Articles / Marketing

หลายคนมักสงสัย ทำไมเดโมถึงไม่ว่างคุยช่วงเจ?!

  • October 11, 2019
  • /
  • รัตนากร สุทธิพงศ์เกียรติ์

ทุก ๆ ปี เดโมเพาเวอร์ ประเทศไทย จะได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงเทศกาลนี้เมื่อคนไทยหลายล้านคนเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารมางดเนื้อสัตว์ เป็นเวลา 9 วัน

Read more...

สร้าง Brand ผ่าน สัมผัสทั้ง 5 ( รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส )

  • June 11, 2019
  • /
  • รัตนากร สุทธิพงศ์เกียรติ์

“ยิ่งแบรนด์สร้างประสบการณ์หรือความรู้สึกทางประสาทสัมผัสให้เกิดกับลูกค้ามากเท่าไหร่ ลูกค้าก็จะสามารถได้รับข้อความที่ต้องการจะบอกมากเท่านั้น” ประโยคนี้ ผู้พูดไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นนักเขียนหนังสือขายดีและยังเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการตลาดคนดัง Martin Lindstrom นั่นเอง การนำเสนอผลิตภัณฑ์แค่ในสื่อโฆษณาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป แบรนด์ต้องให้ความสนใจเรื่อง อารมณ์ความรู้สึก ของลูกค้าให้มากขึ้นด้วย” Martin เสริม

Read more...